Acăţari

Primăria Comunei Acăţari

547005 Sat. Acăţari, str. Principală nr.214,

Telefon 0265-333112

Fax: 0265-333298,

Email: pacatari@lorinfo.ro

Web: www.acatari.ro

Primar: Osváth Csaba

Viceprimar: Farkas Gyula

 

Fişa localităţii

Satul Acăţari este amintit prima dată în izvoarele scrise în 1497 sub denumirea de Achusfalwa. În 1562 în hotarul satului, la poalele dealului „Kikdomb” s-au desfăşurat unele momente ale răscoalei secuilor de rând. S-au adunat aici aproximativ 40.000 de secui, ridicaţi pentru recucerirea privilegiilor pierdute. Răscoala a fost reprimată cu cruzime, conducătorii Nagy György, Bán András şi ceilalţi erau executaţi.

În 1941, în timpul celui de al II-lea război mondial, şcoala din Acăţari a fost transformat într-un lagăr de concentrare.

Localitatea are o biserică reformată, construită în 1752, una romano catolică, ridicată în 1859 şi un adventistă zidită în 1993. Prima atestare documentară a şcolii provine din anul 1729.


Amplasare geografică
Aşezarea geografică favorabilă (satul situează la intersecţia drumului european E60, şi a drumului judeţean, care leagă oraşele Miercurea Nirajului şi Ungheni) a influenţat în mod pozitiv dezvoltarea satului de-a lungul secolelor. Munca generaţiilor a făcut ca această mică localitate să aibă o oarecare stabilitate în cursul istoriei, evoluţia ei poartă caracteristicile generale ale dezvoltării Transilvaniei, dar prezintă şi unele trăsături specifice.

Locuitori, situaţia socială
Potrivit datelor furnizate de recensământul populaţiei din anul 2002, comuna Acăţari avea 4781 de locuitori din care 4424 erau de etnie maghiară, 75 de etnie română, iar 281 de persoane de etnie romă. După apartenenţa religioasă 3938 de persoane erau de religie reformată, 402 de persoane erau de religie catolică, 65 unitariană, 18 ortodoxă, 81 adventistă, 36 persoane era de religie creştină după evanghelie, 22 au aparţinut la alte religii (martorii lui Iehova), 2 baptiste, 23 greco catolică iar 50 de persoane erau fără religie.

Potrivit datelor furnizate de către Institutul Judeţean de Statistică Mureş numărul total al locuitorilor din satul Acăţari este în uşoară creştere.
Perioada de tranziţie nu a lăsat fără urme nici localitatea noastră. Aproape jumătate din populaţia activă a lucrat la CAP, iar ceilalţi făceau navetă la Târgu Mureş şi lucrau în diferite fabrici.

Odată cu restructurarea unităţilor de producţie, precum şi odată cu desfiinţarea CAP-ului majoritatea oamenilor au rămas fără loc de muncă. Contextul socio-politic actual nu oferă prea multe posibilităţi acestor oameni, majoritatea lor se ocupă astăzi cu agricultura, însă foarte puţini sunt care pot obţine un profit semnificativ din acestă activitate.

Situaţia infrastructurii
Comuna Acăţari este centrul a 9 nouă sate: Văleni, Roteni, Murgeşti, Găieşti, Suveica, Gruişor, Stejeriş, Corbeşti.
Satele Acăţari, Văleni şi Găieşti sunt amplasata la marginea Drumului European E60, Stejeriş, Murgeşti pe Drumuri Comunale, iar la celelalte sate sunt accesibile pe drumuri secundare.

Priorităţi: se derulează în prezent execuţia lucrărilor de Asfaltare a Drumului comunal DC 41 Murgeşti – Roteni, fiind elaborată, de asemenea, proiectul tehnic pentru asfaltarea Drumului comunal DC 64 Stejeriş – Gruişor – limita hotar Corbeşti.

Reţele de apă potabilă

În comuna Acăţari nu există reţea de apă potabilă.
Menţionăm că în localitatea Murgeşti există o reţea de apă potabilă stradală (fără racordare la gospodării) construită cu ajutorul localităţii frăţeşti din Olanda.
Priorităţi: Construirea unei reţele de apă potabilă şi canalizarea reprezintă o prioritate pentru administraţia publică locală, urmând să fie elaborată studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv.

Reţele de canalizare

Cu excepţia celor trei blocuri din satul Acăţari nu există reţea de canalizare. Reţeaua de canalizare a apartamentelor nu este dotat cu staţie de epurare.
Energia electrică şi gaz

Reţeaua de gaz şi electricitate ajunge în aproape 100% din gospodării

Transportul public
Transportul persoanelor către Târgu Mureş şi localităţile înveciante este asigurat de societăţile comerciale autorizate, comuna situând pe drumul E60, foarte multe curse de distanţă trec prin comuna noastră.

Unităţi publice şi de interes public:
Fiecare localitate din regiune dispune de grădiniţă, procentul de folosire a acestuia este scăzut. În comuna Acăţari funcţionează 9 şcoli primare şi 3 şcoli gimnaziale . În comună funcţionează o singură policlinică, localizată la Acăţari.
poştă
cabinete medicale de medicina familiei
cabinet medical stomatologic
poliţie
poliţie comunitară
farmacie umană
farmacie veterinară
cabinet veterinar

Caracterizarea economiei


Cele circa 80 de firme mijlocii existente în comuna noastră reprezintă o posibilitate de a găsi un loc de muncă, acest lucru însă nu rezolvă problema şomajului care continuă să fie fenomenul cel mai îngrijorător al comunei noastre.
Industria
- sectoare economice dominante: Deşi pe teritoriul comunei noastre se desfăşoară mai multe activităţi de producţie, sectorul economic dominant este activitatea comercială.
- puncte slabe ale sectorului industrial (capacităţi de producţie neutilizate, societăţi industriale care s-au desfiinţat, migraţia forţei de muncă, etc.): În perioada premergătoare anului 1989 în cadrul CAP-ului s-a desfăşurat o activitate agricolă foarte intensă. Această activitate, datorită calităţii corespunzătoatre ale solului, a fost axată pe cultivarea de legume. Deşi la începutul anilor 1990 agricultura a cunoscut un declin pe plan local, în prezent are loc o intensificare a acesteia. Au apărut primele întreprinzători agricoli cu resurse funciare peste 50 ha, de unde rezultă un surplus de cereale, legume şi carne de porcine, ovine şi bovine. Dezvoltarea ramurilor de industrie şi astfel asigurarea unei pieţei capabile să preia aceste produsuri ar însemna creşterea stabilităţii economice pe plan local.
-disponibilităţi de activităţi industriale cu potenţial de dezvoltare în zonă: Activităţi de procesare, conservare, ambalare, etichetare a produselor din legume şi a fructe, precum şi înbunătăţirea marketingului acestor produse ar reprezenta nişte investiţii absolut rentabile şi în acelaşi timp ar contribui la dezvoltarea şi diversificarea producţiei agricole. De subliniat este şi faptul că pe teritoriul comunei noastre există resurse funciare considerabile, neexploatate până în prezent.

Comerţul
- număr agenţi economici cu activitate în domeniul comerţului pe sectoare comerciale: 60
- alimentar: 10
- nealimentar: 48
- alimentaţie publică: 2

- domenii de activitate:
Prelucrarea lemnului, transport, industria alimentară, comerţ, etc.
- investiţii străine
S.C Lunteren S.R.L. – confecţii tricotaje, comerţ;
S.C. Berill S.R.L. – produse de panificaţie;
- existenţa marilor unităţi comerciale în zonă ): la 10 km de satul Acăţari, centru de comună se află unitatea comercială REAL.


Priorităţi de dezvoltare
Construirea reţelei de apă potabilă şi canalizare
Construirea staţiei de transfer al deşeurilor
Dezvoltarea turismului rural
Dezvoltarea activităţilor agrare
În strânsă colaborare cu cele menţionate crearea noilor locuri de muncă respectiv creşterea populaţiei ocupate

Consiliul Local

Albert Márton

Bartha Jenő

Farkas Gyula

Gáll Jenő

Keresztúri István

Kiss József

Menyhárt Bálint

Mezei Sándor

Nagy Miklós István

Nam Vilmos

Paizs Sarolta

Vajda György Zsoli

Varga Gheorghe

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto