Crăciuneşti

Primaria

Adresa: str. Principală nr.290, cod poştal 547175, jud.Mureş
Telefon: 0265-332112, fax: 0265-332113
e-mail: craciunesti@cjmures.ro
Primar: Ferenczi György
Viceprimar: Szaló Antal

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ:
Comuna Crăciuneşti este aşezată pe patrea joasă a pârâului Niraj, având ca vecini la Nord: teritoriul administrativ Tg-Mureş, la sud teritoriul administrativ Coroisânmartin şi Suplac, la Est teritoriul administrativ Acăţari şi la Vest teritoriul administrativ Gh-Doja; având o suprafaţă totală de 4836 ha din care 3440 ha teren agricol şi 1396 ha teren neagricol, amplasată astfel:
- dealuri şi podişuri 3200 ha
- depresiuni 200 ha
- câmpie 1436 ha
POPULAŢIA, SITUAŢIA SOCIALĂ
Comuna noastră are 4450 de locuitori, populaţie ce stagnează în ultimii 10 ani din care 75% sunt de naţionalitate maghiară, 22% de naţionaliatea romă şi 3% de naţionalitate româmă. În raza cumunei avem două şcoli clasele I-VIII, majoritatea tinerilor lucrează în Tg-Mureş iar restul locuitorilor se ocupă cu agricultura fiind o zonă prielnică pentru legume.
CARACTERISTICELE INFRASTRUCTURALE ŞI ECONOMICE:
Comuna Crăciuneşti este situat în apropierea drumului european 60, fiind străbătută de drumul judeţean 151. Comuna este compusă din 8 localităţi: Foi, Crăciuneşti, Ciba, Nicoleşti, Cinta, Tirimioara, Corneşti şi Budiu-Mic. În cele 8 localităţi sunt cca.1450 de locuinţe care beneficiază de gaz metan şi curent electric. Fiecare localitate dispune de grădiniţă, şcoli primare, biserici şi 4 localităţi dispune de cămine culturale.
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE ALE MICRO-REGIUNII
- întroducerea apei potabile şi canalizare
- modernizarea drumurilor şi străzilor locale
- crearea unor noi locuri de muncă
- dezvoltarea turismului
- protecţia mediului

Consiliul local

 

Szaló Antal

Nagy Zoltán

Henter György

Sárkány Sámuel

Nagy István

Székely József

Bodó Károly-Gyula

Troznai Sándor

Imreh Márton

Krika Imre

Kerekes László

Veress Ladislau

Bocsárdi Mihaly-Jenő

 

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto