Koronka

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Koronka, 547367, 108-as szám, Maros megye

Telefon: 0265 - 24 31 52; Fax: 0265 – 25 48 27;
E-mail: corunca@orizont.net, corunca@cjmures.ro

Polgármester: Nagy Márton

Alpolgármester: Takács Olga

Település adatai:

Polgármester: Nagy Márton
Alpolgármester: Takács Olga
Titkár: Keserii Katalin Gyöngyi
Honlap: készülőben
Metropolita övezet felelős: Voniga Loránd
Koronka 1968-ig mint önálló község működött, Székelybós falut is magába foglalva. 1968-tól ezt a két falut Jedd községhez csatolták és így működtek 2004-ig.
A falu lakosságának akarata teljesült azáltal, hogy Székelybóssal együtt levált Jedd községtől 2004 júniusában. A polgármesteri hivatal két évre, ideiglenesen a művelődési otthon épületébe költözött, amelyet a célnak megfelelően alakítottak át.

Földrajzi elhelyezkedés:

Koronka község Marosvásárhelytől délkeletre, mintegy 4 km távolságra fekszik, a megyeközpont nagyvárosi övezetéhez tartozik. A falut átszeli az E60-as európai út. A községhez tartozik Koronka keleti részén, 5 km távolságra fekvő Székelybós falú is.
Koronkát átszeli egy kissebb patakocska, amelynek a neve Vácmán patak.

Népesség, társadalmi helyzet:

Koronka község lakosságának száma a 2002-es népszámláláskor elérte az 1795-t. Ma már azonban meghaladja az 2000-et. 554 család református, de ez sajnos csupán 1257 lelket jelent.
Koronkához tartozik a mindössze 120 lelket számláló Székelybós.
A községben élők száma 1989 után mérsékelten emelkedett, nagyon sok család otthagyva a zajos városi életet. Ennek következtében a faluban új negyedek alakultak ki, egyre jobban csalogatva a kiköltözni vágyókat.
A lakosság kor szerinti megoszlásáról elmodható hogy a fiatal korosztály aránya nagyobb, mivel rengeteg a fiatal házaspár épitett családi házat Koronka területén. Ugyanez a dolog nem mondható el a Koronka községhez tartozó Székelybós faluról. Itt a lakosság többsége az idősebb korosztályba tartozik, a lakosság kiöregedésének vagyunk tanúi. Ez az esemény annak tulajdonitható el, hogy a falu elhelyezkedése nem kedvező a fiatalok számára, mivel naponta ingázni kellene.
Koronka vonzó és gazdaságilag aktiv település, ahova szivesen jönnek a befektetők. Ennek eredményeként nagyon sok munkahely jött létre, hozzájárulva a lakosság jólétének növeléséhez, főleg azzal hogy helyben dolgoznak.


Infrastrukturális jellemzők:

Koronka a Segesvár fele tartó E60-as európai út mentén fekszik.
Székelybós félreesőbb helyen van, Koronkától 5 km-re fekszik keleti irányban.

Az infrastrukturális ellátottság:
A községben majdnem minden háznál van gáz, vezetékes telefon és kábel tv.
A viz és a csatornahálózat terén lemaradás tapasztalható, ugyanis a falu területén mindössze 300 m viz és csatornahálózat áll a lakosság rendelkezésére. Ez a dolog nagy hátrányt jelent, mivel egyre jobban nő a környezetszennyezés. Nemsokára mindez megváltozik, mivel elkészült a viz és csatornahálózat előtanulmánya, már csak a szükséges erőforrásra vár a helyi tanács hogy elkezdje a munkálatokat.
Megkezdődtek a munkálatok 3 modern hid épitesere a Vácmán patakon. Ezt a nagyszabású befektetést részben a román állam finanszirozta és részben a helyi tanács.

Középületek, közintézmények:
A községben 1 óvoda működik és 1 általános iskola, mindkettő Koronkán. A Székelybósi iskola alacsony gyereklétszám miatt nem működik, igy a gyerekek kénytelenek naponta ingázni.
Mindkét település saját Kultúrotthonnal rendelkezik.
2004 nyarán megkezdődtek a munkálatok egy három szintes multifunkcionális központ építésére, amelyet 2005 őszén be is fejeztek. Ebben az épületben helyet kapott a polgármesteri hivatal, a posta, a község ujonnan alakult ifjusági egyesülete és tervben van egy modern információs központ kialakítása. Az épületben rendelkezésre állnak vendégfogadásra alkalmas vendégszobák is.
A község területén működik a Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara, egy impozáns, modern épületben.
A község területén található a XII. század 30-as éveiben Tholdalagi Mihály fejedelem által épitett kastélly. A kastély magántulajdonban van, állapota nagyon rossz, de az elkövetkező években megkezdődik a restaurálása. Mindez nagymértékben hozzá fog járulni a község fejlődéséhez.

Gazdasági jellemzők:

Koronka elsősorban ipari övezetté vált. Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, vonzó és gazdaságilag aktiv település, ahova szivesen jönnek a befektetők.
Közel 100 gazdasági társaság nyitott székhelyet Koronkán: autópark, gyógyszertár, öntöde, raktárak, gázsűrirő állomás, panziók, logisztikai központok, gyárak, nagymértékben hozzájárulva a község gazdasági erejének növekedéséhez.
Székelybósban jól működő csirkefarm található.
Rohamos fejlődésnek indultak az épitkezési vállalkozások, mivel nagyon nagy a kereset a kertes magánházakból.
Turisztikai szempontból is fejlődés mutatkozik, nemrég nyitotta meg kapuit két SAPARD programmal felépült panzió, és még tervben van egynéhány.

Fejlesztési prioritások:

Koronka nagyszabású fejlesztési terveket dolgozott ki az infrastruktúra, az oktatás, a kultúra, és a környezetvédelem terén.
2007-es év folyamán működésbe lép egy nagyszabású környezetvédelmi program, amelynek során a nyárádmenti községek hulladék elszállitása és feldolgozása valósul meg európai szabványoknak megfelelően.
Ugyancsak a 2007-es év folyamán elkészül 3 hid a Vácmán patak mentén.
A község viz és csatornahálózatának megépitése is beindul 2007-ben, és csak ezután lehet hozzákezdeni az utak javitásához és modernizálásához.
Az oktatás terén is nagyszabású tervek születtek meg, elsősorban egy új óvoda megépitése a legfontosabb, mert a régi épületet, amelyben eddig működött, visszaigényelte a régi tulajdonos. Az iskola épülete is felújitás alá kerül: a tetőzete és a hőszigetelés.

Helyi tanács

Antal Sándor

Barabás Levente

Erdős Balizs Zoltán

Gönczi Adalbert

Keresztesi Zoltán

Macaveiu Victor Mircea

Pap Enikő Erzsébet

Pop Ioan

Suciu Ioan

Takács Olga

Tőkés Gyula Zoltán

Dokumentumtár
Fotógaléria
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Tovább a galériához