Marosszentkirály

Polgármesteri hivatal

Cím: Marosszentkirály, Főút 197-A szám.

Tel: 0265/316.964

Fax: 0265/316.965

E-mail: sincraims@cjmures.ro, primaria.sincrai@rdslink.ro

Polármester: Sângeorzan Remus
Alpolgármester: Kádár György

Földrajzi fekvés

Marosszentkirály a Maros jobb partján terül el 4 kilóméterre Marosvásárhely központjától. Északon, keleten és délen Marosvásárhellyel, nyugaton Náznánfalvával határos, mely település közigazgatásilag hozzá tartozik.
A település legkorábbi irásos emlitése 1239-ből való. A település lélekszáma a 2002- ben végzett népszámlálás alapján 6828, melyből 58% román nemzetiségű, 38% magyar ajkú, 3% roma és 1% pedig más nemzetiségü. A község összterülete a magába foglalt faluval ( Náznánfalva ) 2.436 ha.

Szociális háló, lakosság

A 2000-es év után érezhetővé vált a lakosság számának növekedése, melyet egy új lakónegyed felépitése váltott ki. Ezek a családok nagyrésze a megye központjából költöztek ki, ezzel tehát elértük a 40 személy/km -es népsürüséget.
A lakosság egy része még beingázik Marosvásárhelyre mivel még munkájukat ott fejtik ki külömböző tevékenységi ágazatokban.
A településünkön is van 68 magánvállalkozó, melyek alkalmazottai 80% - ban helybéli lakosok. Ezek közül megemlitésre méltó a “ S.C. CONTRASCOM BENTA S.A. és a DAW cégek, mely a német CAPAROL céggel társult. Alkalmazottaik száma meghaladja az 1000 -et. Igy hozzájárulva a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez.
Kifejtett tevékenységek: - épitkezés
– fafeldolgozás
– szolgáltatások

Infrastruktúra, gazdaság


Településünkön áthalad a 152/A számu megyei út, mely összeköt Marosvásárhely municipiummal, és létezik még 36 mellékutca. 2002-ben, a PHARE program keretében sikerült 14 km -es szakaszon az ivóviz hálózatot kialakitani, és saját alapból pedig 21,200 km – en. A lakosság 99% - ban gázszolgáltatással rendelkezik, a villanyáram pedig 100% - ban létezik minden háznál. Nem hiányzik a telefon, internet és kábel TV hálózat sem.
A 2007 - es esztendőben tovább bővitjük az ivóviz hálózatot, befejezvén ezt a befektetést, melynek összesége 40,20 km lesz. A lakosság száma, kik igényelték ezt a szolgáltatást 1144 család, a bövitést követően az elmaradott szakaszokon kb. még 30% - al nő e családok száma. Az ivóviz hálózat mellett létezik egy 8,5 km szenycsatorna hálózat is, melyet saját erőből valósitottunk meg. Ezt a hálózatot szeretnénk tovább kiépiteni, mivel nagy rá az igény. De mivel nagyon költséges, kénytelenek voltunk a Nemzetközi Bank által kibocsájtott pályázathoz folyamodni.
Községünkben két iskola, két óvoda és két művelődési otthon létezik. Egy orvosi rendelö melyben négy családorvos dolgozik szakképzett káderekkel, két gyógyszertár meg egy fogorvosi rendelő. E mellett még működik egy állatorvosi rendelő három szakemberrel. Nem hiányzik a községi könyvtár sem.
Minden obiektum el van látva gázzal, villannyal, viz – szenycsatorna, telefon, hálózattal.
Az iskolák az internet hálózatra is rá vannak kötve. Ezt 478 tanuló élvezheti. Az ovodákban 166 gyereket foglalkoztatnak.

Elsődleges fejlesztési terv

– a szenycsatorna hálózat bővitése
– új munkahelyek kialakitása
– az ovoda épületének bővitése
– környezetvédelem
– alternativ energiák felhasználása

Helyi tanács:

Bereșescu Ioan
Budian Petru Ionuț 
Bumbac Ioan Nicolae 
Cioban George Cătălin  
Danciu Alin Florin 
Gál Sándor
Hărțăgan Maria 
Horváth Anna
Jánosi Sándor
Marton József  
Moldovan Ștefan Iustian Liviu
Nemeș Horea
Ormenișan Romeo Marin 
Radu Dorin Constantin 
Someșan Ovidiu

Dokumentumtár
Fotógaléria
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Tovább a galériához