Nyárádtő

Polgármesteri Hivatal:

Cím: 547605 Nyárádtő, 357 sz., Maros megye

Telefon: 0265 - 328 212, fax: 0265 - 328 212

E-mail: ungheni@cjmures.ro

Polgármester: Prodan Victor

Alpolgármester: Alexandru Liț

Földrajzi elhelyezkedés
Nyárádtő városa az Erdély-i fennsík közepén, a Nyárád és Maros folyó találkozásánál, az utóbbi árterületén helyezkedik el. Szomszéd települések: északon Mezőbánd és Panit, délen Széplak és Mikefalva, keleten Maroskeresztúr, nyugaton Kerelőszentpál. Az átlagos magasság 300 m a tengerszint felett. A leggyakoribb talajfé- leségek a folyammenti homokos, agyagos összetételű termékeny talajok. A környező dombok talaja kevésbé termékeny. Éghajlata mérsékelt konti- nentális, a több évre számolt átlagos csapadékmennyiség 550-650 mm/év.

Népesség, társadalmi helyzet:

A város állandó lakossága 6.819 személy, melyből 5.470 személy ro- mán, 585 magyar és 764 más nemzetiségű. Az elmúlt években a lakosság száma gyarapodott, több család is letelepedett a városba. Ugyanebben a periódusban a munkanélküliek száma csökkent, százalékuk kevesebb a megye más területeihez viszonyítva. A munkavállalók nagy része a város- ban és annak környékén dolgozik, az ingázók többsége pedig a megyeköz- pontban talált állást. Körülbelül 60%-a az alkalmazottaknak az előállítás, termelés területén dolgozik.

Infrastruktúra és gazdasági jellemzők:
A településen a DN15 és E60 elnevezésű utak haladnak keresztül. Me- gyei út biztosítja a kapcsolatot Dicsőszentmárton, Medgyes, Szeben, Ákosfalva, Szováta, és Segesvár településekkel. A városon áthalad a Ma- rosvásárhely - Kocsárd vasútvonal. A város 2.125 lakásának 8%-a 1990 után épült, ennek ellenére megállapítható a kanalizálási rendszer, a szennyvízelvezetés nagyszabású infrastrukturális hiánya. A 2007-es évben egy nagyszabású befektetés által elkezdődik a kanali- zálási rendszer fejlesztése és egy szennyvíztisztító bázis felépítése. Az ivóvízhálózat a lakóházak 90%-át érinti, míg gázszolgáltatásban a háztar- tások 85%-a részesül. Nyárádtő városához tartozó hat település rendelkezik napközivel, isko- lával. Három településen általános, hárman pedig elemi iskola működik. Egyes falvakban a gyerekek alacsony létszáma miatt az iskolákat kevésbé használják. A városban működik egy orvosi rendelő, Nagycserged, Kiscserged, Sós- patak, Malomfalva, és Vidraszeg településeken pedig egészségügyi pontok vannak kiépítve. A pénzügyi hivatalnál - adók és illetékek - bejegyzett kereskedelmi tár- saság, fizikai személy, családi vállalkozás száma 180, melyek tevékenysé- güket a termelés, előállítás, kereskedelem, szolgáltatások, mezőgazdaság, és egyéb területeken fejtik ki.

Fejlesztési prioritások:
Gazdasági szempontból a város óriási potenciállal rendelkezik a Vidra- szegi Rakodó - Ipari Park használatra való bérbeadása által, ahol új mun- kahelyek jöhetnek létre. A várost átszelő erdélyi autópálya, a Vidraszegi repülőtér és a récsai kolostor növeli a turizmus fejlesztésének perspektí- váját.

Helyi tanács

Botoş Iacob Dorinel
Buta Monica Valentina
Trif Ioan
Culcear Florin
Duma Ioan Cosmin
Gyulai Jozsef
Ignat Gheorghe
Liţ Alexandru
Moldovan Crinişoara
Nyaradi Ioan
Ogrean Liviu
Pop Otilia
Suciu Ioan Dinu
Teleptean Vasile

 

Dokumentumtár
Fotógaléria
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Tovább a galériához