Kerelőszentpál

Polgármesteri Hivatal


Cím: Kerelőszentpál 261. szám
Telefon-fax: 0265-713512

E-mail: psanpaul@orizont.net, sinpaul@cjmures.ro

web: www.primariasanpaul.ro

Polgármester: Simon István

Alpolgármester: Antal Zoltán

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS

Szentpál község a Maros völgyében helyezkedik el,5610 ha összteruleten.Központja Kerelőszentpál, a Maros bal partján helyezkedik el,Marosvásárhelytől nyugatra. A települést átszeli a DN15(E60)-as nemzetközi ut, amely lehetővé teszi a gyors összeköttetést a megyeközponttal.A községhez 5 települes tartozik,amely összlakossága 4022.Kerelőszentpál első irasos emlitése 1332-re tehető vissza,San Paulo néven. A község második legnagyobb települése Búzásbesenyő,délre a DN 15(E60) uttól,első irásos emlitése 1349-re tehető vissza Beseneu néven.
Kerelő a Maros bal partján fekszik,első irásos emlitése 1263-ban volt.Magyardellő és Margita ,a község másik két települése a Maros északi részén helyezkedik el.
Földrajzi fekvése miatt a községre mérsékelt éghajlati viszony jellemző,amely változó a Maros völgyre jellemző árramlatok miatt.A község fekvése tengerszint felett 280 m es 490 m között váltakozik.

NÉPESSÉG,TÁRSADALMI HELYZET

A község összlakossága 4022, amely növekvő tendenciát mutat( az 1992-es népszámláláskor 3695 volt).Kerelőszentpál lakossága 1616,Búzásbesenyő lakossága 1171,Kerelő lakossága 751,Margitán 231 es Magyardellőn 215 a lakosság szama. Az itt élő lakosság jövedelmi viszonyai viszonylag kedvezőek,a foglalkoztatottak aránya nagyobb a megyei átlagosnál .A község területén müködő ipari egységek munkahelyet biztositanak a helybéli lakosok egy részének, azonkivül nagyobb számban a megyeszékhelyre,Marosvásárhelyre ingáznak,amely viszonylag közel ,19 km-re fekszik a községtől.Ugyanakkor még mindig nagy számban foglalkoznak mezőgazdasági munkával es állattenyésztéssel.
Cigány nemzetiségü lakosság legnyagyobb létszámban Kerelőn és Kerelőszentpálon él,a többi településen számuk nem számottevő.
Hagyományok: dinnyevásár Kerelőszentpálon augusztus 28 és a búzásbesenyői falunapok amelyre július elején kerül sor.

INFRASTRUKTURÁLIS,GAZDASÁGI JELLEMZÖK.

A község területét átszeli a DN15(E60) nemzetközi utvonal ,valamint a Déda-Marosvásárhely-Szekelykocsárd vasutvonal,es 3 km-re van a Marosvásárhelyi Nemzetközi repülőtértől,ezáltal biztositva az összeköttetést az ország többi részével.Az összeköttetést a községben a községi utak biztositják, Kerelő elérhető a DC 123-as uton ,a DC73-as ut a község legfontosabb összekötő utja,amely Búzásbesenyőt köti össze a nemzetközi uttal és a községközponttal.,Magyardell és Margita a DC 1210es uton érhető el.A gyalogosok számára az összeköttetést a Maros folyon át a gyalogátjárok biztositják,a jármüvek részére pedig a kompok.
A 2006-os év a beruházások éve volt.Megkezdődtek a munkálatok az ivoviz bevezetésére 3 településen, Kerelőszentpálra, Búzásbesenyőre es Kerelőre, pélyázati támogatásból,a közeljövöben sor kerülve a viz bevezetésére a háztáji gazdaságokban,megoldva ezáltal a települések ivovizgondjait.Az infrastrukturális ellátottságot tekintve lemaradás tapasztalható a közüzemi szennyvizcsatornázottság terén.Erre szeretnénk megoldást találni a közeljövöben szennyvizhálozat és szennyviztisztitó megépitésével, amelyet csakugyan pályázati támogatásból szeretnénk elérni.
2006-ban kezdődött egy nagyberuházás a búzásbesenyői ut modernizálására (aszfaltozás),SAPARD programon keresztül, a beruházás értéke 2.900.000 lei, amely kivitelezésére ez évben kerül sor.
Ugyancsak Búzásbesenyőben van folyamatban egy modern Sportcsarnok felépitese,kivitelezésére ez évben kerül sor.
Idén sor kerül a polgármesteri hivatal és az iskolák új számitogépes felszerelésére,valamint internet hozzáférési lehetőség megnyitására a lakosság számára., amelyet a Tavközlési Miniszterium finansziroz.
2007-ben újabb munkálatok megkezdésére is sor kerül,elkezdődnek a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola munkálatai,új ovoda epitése Kerelőszentpálon és az úuj polgármesteri hivatal épitése.
Remélhetőleg ez évben sikerul megkezdeni a kerelőszentpáli Haller kastély renoválását, amely történelmi muemléknek van nyilvánitva és jelenleg nagyon romos állapotban található.
A községben 5 általános iskola mükődik, és 5 ovóda,minden településen egy, a tanulók száma 612.
A község területén több ipari egység folytat tevékenységet munkahelyet biztositva a lakosság egy részének,ezek közül emlitést érdemel a PRESCON MURES RT-épitkezés,TERMOLIT RT-SCCF BRASOV,CERAGRIM KFT,SINAGRO KFT-mezőgazdaság,TILE CONSTRUCT KFT-betoncserép gyár,STJARNA IMPEX KFT-üvegszál, RODACRIS KFT-malom,stb.Ugyanakkor folyamatban van a HAAS INVEST CONSULTING KFT első termelési csarnokának épitése ,további munkahelyek létrehozását biztositva a helyi lakosoknak.
A Helyi Tanács a MAROS IPARI PARK RT egyik részvényese,amely meghatározó szerepet játszik a régió gazdasági fellendülésében.

A KISTERSÉG FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI

- új munkahelyek létrehozása,munkanélküliség csökkentése
- környezetvédelem
- életszinvonal emelése
- közüzemi szennyvizhálozat epitése

Helyi tanács

Antal Zoltán
Bidi Alexandru Iosif
Gergely Simion
Lőrincz Ferencz Attila
Simon Sándor
Sipos Remus Sebastian
Vint Remus
Kádár Sámuel
Kedei Pál Előd
Csáki Árpád
Szabó Árpád
Pasca Emil Dorin
Câmpean Stelian

 

Dokumentumtár
Fotógaléria
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Tovább a galériához