Cristeşti

Primăria

547185 Cristeşti, str. Principala, nr. 678
telefon 0265- 326842, 0265-326112, fax: 0265-326842,
email: cristesti@cjmures.ro
Primar: Ioan Sânpălean
Viceprimar: Vetési István Csaba

 

Amplasare geografică


Comuna CRISTEŞTI,este situată în centrul Transilvaniei în imediata apropiere a municipiului Târgu Mureş. Săpăturile arheologice efectuate, atestă o veche aşezare dacică cunoscută sub numele de SANGIDAVA.Localitatea este atestată documentar pentru prima dată în dijmele papale din l332 sub denumirea de (Sacerdos de) SANCTA CRUCE. Satele care aparţin acestei comune sunt: Criste?ti ?i Vălureni.


Populaţie,situaţie socială

După datele din ultimul recensământ comuna are 5591 locuitori, dintre care 2.767 maghiari, 2.421români, 395 romi şi 3 germani. Rata şomajului este mică comparativ cu alte commune,agenţii comerciali din zonă absorbind
aproape în totalitate persoanele apte de muncă.
Locuinţele cetăţenilor sunt în marea lor majoritate comfortabile ,cu aspect
civilizat, fiind racordate în proporţie de 75% la sistemul de alimentare cu
apă potabilă şi 30% la reţeaua de canalizare.În curând se vor demara lucrările de extindere a reţelei de canalizare menajeră în localitatea Cristeşti pe un proiect SAPARD astfel încât această problemă va fi rezolvată în proporţie de 95%.Problemele majore ale comunei în viitor ar fi reabilitarea
reţelelor de apă în Cristeşti,introducerea apei şi canalizării în satul Vălureni.
De asemenea foarte important pentru comunitatea noastră ar fi asfaltarea
tuturor străzilor pietruite şi refacerea trotuarelor atât în Cristeşti cât şi în
Vălureni.
Ambele localităţi componente ale comunei sunt racordate la siste-
mele de alimentare cu gaz metan şi energie electrică,gospodăriile beneficiind
de asemenea de telefonie şi televiziune prin cablu.
În ambele localităţi funcţioneză şcoli generale şi grădiniţe însă datorită numărului redus de copii din satul Vălureni se preconizează în viitorul apropiat o comasare la Şcoala generală Cristeşti cu transportul gratuit al elevilor din Vălureni cu microbuse speciale pentru transport copii.
În localitate funcţionează 3 dispendare medicale cu medici de familie,2 cabinete stomatologice ,2 farmacii şi un punct farmaceutic .
Numărul agenţilor eceonomici din localitate este semnificativ,majo-
ritatea furnizând servicii către populaţie sau fiind profilate pe mică industrie în domeniul prelucrării maselor plastice,sticlei şi lemnului.
Avem pe raza comunei o fabrică de pâine,firme de construcţii ,staţii de
carburanţi,firmă piese auto,firme materiale de construcţii şi vopseluri ,
laborator de cofetărie,sere de flori,moteluri şi restaurante ,firme de
exploatarea produselor de balastieră ,firme profilate pe agricultură . Pe raza comunei se află staţia CFR Târgu Mureş Sud ,Staţia de epurare a oraşului
precum Registrul Auto Român al jud.Mureş.-

PRIORITATI DE DEZVOLTARE A COMUNEI


-Protecţia mediului datorită factorilor poluanţi AZOMURES STATIA de EPURARE,GROAPA DE GUNOI A MUN.TARGU MUREŞ
-Dezvoltarea industriei şi construcţiilor de locuinţe
-Rezolvarea problemelor comunităţii de romi
-Apa şi canalizare în toată comuna
-Reabilitarea străzilor şi trotuarelor comunei
-Supraetajarea clădirii primăriei
-Construirea unei Săli de sport
-Extinderea clădirii Scolii generale conform normelor UE

Consililul local

Bian Ilarie
Borotea Tilia
Cseh Zoltán
Laszló György
Moldovan Iosif Anton
Moldovan Şonfălean Ovidiu
Moldovan Viorel
Nagy Béla
Pol Alexandru
Porkoláb Zoltán
Santa Ioan
Vad Arpád
Vetési Isván Csaba
Virág Mihály
Zahan Vasile

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto