Gheorghe Doja

Primaria

Gheorghe Doja nr. 6

Telefon/fax: 0265-331112

Email: ghdoja@cjmures.ro

Primar: Iszlai Tibor

Viceprimar: Bordi István

 

Amplasare geografică
Localitatea este situată pe valea inferioară a pârâului Niraj, teritoriul comunei ocupă un teritoriu de 3746 ha. Satele care aparţin acestei comune sunt: Gheorghe Doja, Ilieni, Leordeni, Satu Nou şi Tirimia. Este limitrof comunelor Crăciuneşti, Cristeşti, Ungheni, Suplac

Locuitori, situaţia socială:

- Nr. locuitori: 2884
- Naţionalităţi: - română: 615
- maghiară: 2081
-Ţigan: 188
- Caracteristici sociale: majoriatatea populaţiei sunt agricultori, o parte sunt muncitori la diferite firme în TG. Mureş şi Ungheni, 7% din populaţie beneficiază de ajutorul social pe baza Legii nr. 416/2001

Situaţia infrastructurii:

Teritoriul comunei este străbătut de drumul judeţean DJ 151D, care face legătură cu municipiul Tg. Mureş prin DN 15, străbate în lung localităţile Leordeni, Gheorghe Doja şi Ilieni şi de linie ferată îngustă (momentan suspendată) Tg. Mureş -Sovata, din centru de comună porneşte drumul comunal DC 68 şi DC 68D, care face legătură cu localităţile Satu Nou şi Tirimia.
În comună funcţionează următoarele instituţii publice: primărie, 2 şcoli generale cu clasele I-VIII, 2 şcoli cu clasele I-IV , 4 grădiniţe, 5 cămine culturale
Reţeaua de apă potabilă şi canalizare nu există, aproape 90% din gospodării beneficiază de distribuţia de gaz metan
Comună dispune de o centrală telefonică automată, iar în 4 sate componente funcţionează reţeaua de cablu TV

Caracterizarea economiei: (companii existente, sectoare de activitate, relaţia cu municipiul, investiţţi realizate, dacă au fost)
Majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultură, produsele agricole sunt valorificate pe pieţile agroalimentare ale municipiului Tg. Mureş.
Nu sunt firme importante, majoritatea societăţilor comerciale au sector de activitate comerţ cu amănuntul

Priorităţi de dezvoltare: (necesităţi de dezvoltare identificate, eventual proiecte planificate sau în curs de derulare)
- dezvoltarea infrastructurii modernizarea drumului comunal DC 68D şi a străzilor în localităţile aparţinătoare
- înfiinţarea reţelei de apă potabilă şi canalizare
- construirea unei săli de sport
- construirea unei grădiniţe
- reabilitarea celor două şcoli generale cu clasele I-VIII
- reabilitarea căminelor culturale
- crearea unor noi locuri de muncă

Consiliul local

Bálint Béla

Boar Victor

Bordi István

Dumitru Aurel

Fekete Szilárd Lehel

Fogarasi Levente

Iakab Petru

Iszlai Jenő

Laslo Daniel

Magos Lászlo

Soos István

 

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto