Panet

Primăria


Adresa: str. Principală, nr. 191

Telefon: 0265-322112

Email: panet@cjmures.ro, primaria.panet@gmail.com

Pagină web: http://www.mezopanit.ro

Primar: Bartha Mihály

Viceprimar: Gálfi Sándor

Amplasarea geografică
Teritoriul comunei PĂNET este situat pe malul drept al Mureşului.
Cuprinde aspecte diferite de relief în cadrul căruia se delimitează două subviziuni ale zonei
de contact existent,între zona culinară a cîmpiei Transilvania şi lunca Mureşului.Comuna Pănet are 5 localităţi.Centrul de comună Pănet are un amplasament avantajos în teritoriul fiind aproape de municipiul Tg. Mureş la o distanţă de 11 km şi un amplasament central în comună faţă de celelalte localităţi aparţinătoare comunei şi anume.
1. Pănet – Sîntioana de Mureş – 6 km
2. Pănet – Berghia 6 km
3. Pănet – Cuieşd 5 km
4. Pănet – Hărţău 2 km
Locuitori, situaţia socială
· Teritoriul administrativ al comunei este de 7230 Ha cu o populaţie totală de 6012
locuitori dintre care 3054 masculin 2958 feminin.

Situaţia infrastructurii
· Comuna este deservită de drumul judeţean DJ:125A,care trece prin Berghia şi face legătura într Tg. Mureş Şi com învecinătată Band ;de drumul judeţean
DJ.135 Care face legătura între loc. Pănet şi comuna Sîncraiu de Mureş şi de drumul comunal DC.125 spre Sîntioana de Mureş.
· Toate drumurile ale comunei Pănet este asfaltat mai puţin DC125 Sîntioana de Mureş şi DC135 Cuieşd.
· Nu există conducte de apă şi canalizare.

Caracterizarea economiei:
Principalele activităţi economice ale locuitorilor comunei Pănet sunt cu caracter industrial şi agricol.Activităţi de tip industrial în comuna Pănet sunt foarte reduse şi sunt concentrate în localitatea centru de comună şi anume:Ţesătorie de bumbac S.C.KELEV TRANS S.R.L. ;Depozit de mobilă;Fabrică de produse lactate S.C.THEREZIA PROD.COM S.R.L.
Fiind municipiul foarte aproape majoritatea populaţiei au loc de muncă la
Tg.-Mureş investiţii mari nu au fost în comună.

Priorităţi de dezvoltare
Dezvoltarea infrştructurii( drum,apă canal)
Crearea unor noi locuri de muncă
Construirea a unui bază sportivă împreună cu comuna învecinată Sîncraiu de Mureş (sală spotrivă,bazin de notaj,ect. Care ar servi mai mult de14.000 de locuitori)
Construirea unei staţie de epurare cu o capacitate mai mare la Sîntioana de Mure

Consiliul local

Bodó Csaba-Iosif
Borbély Attila
Csutak István
Gál Gáspár
Gálfi Sándor
Kelemen Rozália-Melinda
Kovács Attila
Kovács Kinga-Katalin
Mihai Irén
Nagy Árpád
Nagy Balázs
Sămărghițan Virgil
Selyem Levente-Zoltán
Szabó Ernő
Tóth Alexandru

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto