Ungheni

Primăria

Adresa: Ungheni,  nr.357, Judeţul Mureş

Telefon: 0265-328212; 0265-328112

Fax: 0265 -328212

E-mail: ungheni@cjmures.ro

Primar: Victor Prodan

Viceprimar: Alexandru Liț

Amplasare geografică:

Oraşul Ungheni este aşezat în centrul Câmpiei Transilvaniei pe lunca râului Mureş la confidenţa cu râul Niraj.
Se învecinează - la Nord - comJBand şi Pănet.
- la Sud - com,Suplac şi Mica.
- la Est - corn. Cristeşti
- la Vest - com.Sânpaul.
Altitudinea medie este la 300 m de la nivelul mării.
Solurile cele mai frecvente sunt cele aluvionale, profunde şi fertile cu textură nisipo-lutoasă, iar dealurile învecinate sunt acoperite de soluri mai puţin fertile. Clima este temperat continentală cu o medie multianuală a precipitaţiilor de 550-650 mm/an.

Locuitori,situaţia socială:

Populaţia stabilă a oraşului este de 6819 persoane,din care români 5470 persoane, maghiari 585 persoane, alte naţionalităţi 764 persoane. În ultimii ani populaţia oraşului a crescut din cauza familiilor care s-au mutat în oraş. Tot în aceeaşi perioadă a scăzut uşor şi rata şomajului, find mai mică decât în celelalte regiuni ale judeţului. Mare parte din populaţia angajată lucrează pe raza oraşului, iar cei care fac naveta sunt angajaţi în mare parte la reşedinţa de judeţ. Aproximativ 60% din angajaţi lucreză în domeniul producţiei.

Caracteristici infrastructurale şi economice:

Drumuri care trec prin localitate - DN 15 şi DE 60 . Legăuri prin drumul judeţean cu Mun.Târnăveni, Mediaş, Sibiu , com.Acăţari , Sovata, Sighişoara. Oraşul Ungheni este traversat de linia feroviară Tg-Mueş - Războieni. Un procent de 8 % din cele 2125 de locuinţe ale oraşului Ungheni au fost construite după anul 1990, se poate însă constata un deficit major în infrastructura sistemului de canalizare a apelor reziduale
În anul 2007 se va începe realizarea investiţiei majore în dezvoltarea sistemului de canalizare şi în construirea unei staţii de epurare a apelor reziduale. Reţeaua de apă potabilă ajunge în aproape 90% din gospodării, iar procentajul celor care beneficiază de distribuţia de gaz metan este de aproximativ 85%.
Şase localităţi ale oraşului Ungheni dispun de grădiniţă, şcoală. Trei localităţi au şcoli generale şi trei şcoli pimare. În unele sate datorită numărului redus de copii, procentul de folosire a acestora este scăzut.
Mai funcţionează un dispensar uman în Ungheni, iar în satele Cerghid, Cerghizel, Săuşa,Moreşti şi Vidrasău sunt amenajate puncte sanitare.
La serviciul financiar - impozite şi taxe - avem înregistrate peste 180 societăţi comerciale, persoane fizice, asociaţii familiale, cu activităţi în domeniul producţiei, comerţului cu amănuntul, prestări servicii, agricultură, etc.

Priorităţi de dezvoltare ale micro-regiunii:

Din punct de vedere economic oraşul Ungheni dispune de un potenţial mare prin darea în folosinţă a Parcului Industrial - Platforma Vidrasău, unde se vor crea noi locuri de muncă.
Perspectiva dezvoltării turismului este mare prin existenţa Aeroportului Vidrasău, a Mănăstirii Recea. a traversării oraşuluiUngheni de autostrada Transilvania.

Consiliul Local:

Botoş Iacob Dorinel
Buta Monica Valentina
Trif Ioan
Culcear Florin
Duma Ioan Cosmin
Gyulai Jozsef
Ignat Gheorghe
Liţ Alexandru
Moldovan Crinişoara
Nyaradi Ioan
Ogrean Liviu
Pop Otilia
Suciu Ioan Dinu
Teleptean Vasile

 

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto