Sînpaul

Primăria


Adresa: Sînpaul, nr. 261

Telefon/Fax: 0265-713512

E-mail: sinpaul@cjmures.ro, psanpaul@orizont.net

Web: www.primariasanpaul.ro

Primar: Simon István

Viceprimar: Antal Zoltán

AMPALSARE GEOGRAFICĂ

Comuna Sînpaul este situată în zona de contact dintre Campia Transilvaniei şi Podişul Tarnavelor.Comuna cuprinde 5 localităţi rurale,cu o populaţie totală de 4022 locuitori.Prima atestare a localităţii Sînpaul este din 1332 sub numele de San Paulo în conscripţiile papale. Comuna Sînpaul se află în valea raului Mureş. Centrul de comună este localitatea Sînpaul care se întinde la sud de raul Mureş,fiind situată la vest de municipiul Tîrgu-Mureş,traversatată de drumul naţional DN15(E60) Cluj-Tîrgu-Mureş.
Aşezarea satelor este excentrică faţă de centrul de comună.Satele Dileu Nou si Sînmarghita se află la nord de raul Mureş.Satul Chirileu este asezat pe malul stang al Mureşului,la est de Sînpaul.Prima atestare a localităţii este din 1263 sub numele de Kerelew.Localitatea Valea Izvoarelor,la sud de drumul naţional este a doua aşezare ca importantă a comunei.A fost amintită prima data în acte in 1349 sub denumirea de Beseneu.
Potrivit aşezării geografice si condiţiilor naturale,teritoriul comunei Sînpaul se încadreaza într-o clima temperată,care suferă modificări în urma influenţelor curenţilor frecvenţi în lunca Mureşului.Situată în valea Mureşului teritoriul comunei se află la o altitudine care varieaza între 280 m în luncă si 490 m pe culmile dealurilor.

POPULAŢIE,SITUAŢIE SOCIALĂ

Comuna Sînpaul are o populaţie totala de 4022 de locuitori,numărul populaţiei fiind în uşoară creştere ( la recensămantul din 1992 numărul de locuitori era de 3695).Centrul de comună ,localitatea Sînpaul are o populaţie de 1646 persoane,localitatea Valea Izvoarelor,a doua aşezare importantă a comunei 1171,localitatea Chirileu 751, Sînmarghita 231 si Dileu Nou 215 persoane.Comuna are teritoriul administrativ în totalitate de 5610 ha.
În ceea ce priveşte situaţia muncitorilor activi,o parte a localnicilor au asigurat locul de munca in unităţile economice cu profil industrial si de prelucrare existente pe teritoriul comunei.O mai mare parte a locuitorilor au locurile de munca în unităţile economice existente în municipiul Tîrgu-Mureş,aflat la 19 km de comună.La acesta se adaugă cei care lucrează în gospodăriile individuale,ocupandu-se de agricultura si zootehnie.
Tradiţii locale: Targul de pepene din Sînpaul,în 28 august si Zilele satului Valea Izvoarelor desfăşurat la începutul lunii iulie.

CARACTERISTICI INFRASTRUCURALE Şi ECONOMICE

Teritoriul comunei este traversat de drumul naţional DN15 (E60) si de către calea ferată normala Războieni-Tg-Mureş-Deda, la 3 km de aeroportul internaţional Tg-Mureş.Prin acestea sunt asigurate legăturile rutiere şi feroviare spre alte zone din ţară.
Legăturile rutiere se asigură şi prin drumuri comunale, cu DC 123 spre Chirileu,cu DC 73,legatura cea mai importanta între partea de sud al comunei care face legatura cu satul Valea Izvoarelor,avand legatură directa cu drumul naţional printr-un traseu de cca.3,5 km, cu DC 121 spre Dileu Nou si Sînmărghita.Legătura pietonală este asigurată prin existenţa unor pasarele peste rau,iar circulaţia căruţelor şi a autovehicolelor mici se desfăsşoară cu ajutorul bacului.Din aceasta cauză cele două sate sunt destul de izolate.
Vatra satelor din aceasta zonă s-a format din dezvoltarea unor ansambluri gospodăreşti dintre cele mai originale,constituită din locuinţa propriu zisa şi anexele sale.În prezent localităţile au fond construit omogen,care păstreză formele şi materialele tradiţionale din zona.
În anul 2006 s-a demarat o investiţie majoră în vederea realizării unui sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă a localităţilor Sînpaul, Valea Izvoarelor si Chirileu,printr-o conductă de aducţiune şi retele de distribuţie centralizate separate pe localităţi. Totodată ,într-o etapa viitoare se va analiza realizarea unei reţele de canalizare comunala,dotată cu o microstaţie de epurare a apelor uzate în două trepte (mecano-biologică),cu evacuarea apei în raul Mureş.Tot în anul 2006 s-a demarat o altă investiţie importantă,prin programul SAPARD,modernizarea drumului DC73 din Valea Izvoarelor prin asfaltare,valoarea lucrării fiind de 2.900.000 RON,cu finalizare în anul curent.În localitatea Valea Ivoarelor în luna septembrie 2006 s-au demarat lucrările la Sala de sport, valoarea lucrării fiind de 1.100.000 RON.În anul curent se vor dota cu calculatoare noi primaria şi şcolile şi se va înfiiţta un punct de acces la internet pentru cetăţeni, investitie finanţată de Ministerul Telecomunicaţiilor prin proiectul” Economia bazată pe Cunoaştere”.În acest an vor începe lucrările de modernizare a Şcolii Generale Dosa Daniel din Valea Izvoarelor,construirea unei noi grădiniţe la Sînpaul şi a unei nou sediu administrativ pentru primărie.Sperăm ca anul acesta vor începe lucrările de reabilitare a Castelului Haller,considerat monument istoric,care s-a ruinat parţial şi se degradează în continuare din cauza lipsei de acoperiş şi din cauza demolarii unor ziduri .
Pe raza comunei funcţionează 5 şcoli generale precum şi 5 grădiniţe, în fiecare localitate cate una,numărul de elevi fiind de 612.
Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea cateva unitaţi economice,cele mai importante fiind SC Prescon Mureş SA,Termolit SA-SCCF Braşov-fabrica de prefabricate,SC CERAGRIM SRL-fabrica de nutreţuri combinate,SC SINAGRO SRL-agricultură,SC TILE CONSTRUCT SRL-fabrica de ţigle din beton,SC STJARNA IMPEX HB SRL- fabrica de mase plastice,SC RODACRIS SRL-morărit,cariera de piatră etc ,care asigură locuri de muncă pentru localnici,precum se afla în construcţie Hala de producţie SC HAAS INVEST CONSULT SRL, unde se vor înfiinţa alte locuri de muncă.Consiliul local Sînpaul este asociat la PARC INDUSTRIAL MUREŞ SA.

PRIORITĂTI DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI

-Crearea unor noi locuri de muncă
-Realizarea unui sistem centralizat de canalizare
-Prorecţia mediului natural
-Ridicarea nivelului de trai al populatiei
-Atragerea mai multor investitori străini

Consiliul local

Antal Zoltán
Bidi Alexandru Iosif
Gergely Simion
Lőrincz Ferencz Attila
Simon Sándor
Sipos Remus Sebastian
Vint Remus
Kádár Sámuel
Kedei Pál Előd
Csáki Árpád
Szabó Árpád
Pasca Emil Dorin
Câmpean Stelian

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto